Využite jedinečnú príležitosť absolvovať kurz cez RE-PAS

Absolvujte rekvalifikačný kurz bezplatne cez RE-PAS!

RE-PAS je potvrdením, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

 

Prečo využiť RE-PAS na naše kurzy?

 • Ako jediný na trhu ponúkame AUTOOPRAVÁRENSKÉ REKVALIFIKAČNÉ KURZY potvrdené akreditáciou príslušných Ministerstiev SR, preto je preplácanie rekvalifikačných kurzov bezproblémové.
 • Kurz je pre Vás ZADARMO. Stačí splniť podmienky uvedené nižšie a Úrad práce Vám preplatí kurz v plnej výške. U nás neskladáte žiadnu zálohu.
 • FLEXIBILITA je vlastnosť, ktorá Vám zaručuje, že s Vami kooperujeme a v prípade potreby sa vieme dohodnúť na frekvencii kurzov alebo termínoch. Ku každému pristupujeme individuálne a snažíme sa dosiahnuť, čo najväčšiu spokojnosť na oboch stranách.
 • ĎALŠIE VÝHODY: Vďaka našim kurzom v budúcnosti budete môcť získať certifikát, ktorý slúži ako výučný list. Nemusíte externe študovať. Šetríme Váš čas aj peniaze.

 

Čo mám urobiť, aby som mal preplatený kurz Úradom práce?

 • Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie na ÚPSVaR, pričom ste za posledných 5 rokov neabsolvovali cez Úrad práce kurz s podobným (alebo tým istým) zameraním o aké žiadate teraz cez RE-PAS
 • Vybrať si u nás akreditovaný kurz
 • Povedzte nám o svojom záujme absolvovať u nás kurz a neváhajte nás kontaktovať ohľadom bližších informácií o kurze
 • Následne si podajte na Vašom Úrade práce, kde ste evidovaný, požiadavku na vybranú rekvalifikáciu na predpísanom formulári, najneskôr však 30 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie
 • Požiadavka na rekvalifikáciu má tri hlavné časti:
 • Vy vyplníte ČASŤ A: Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu + VYHLÁSENIE
 • My Vám vyplníme ČASŤ B: Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie
 • Potenciálny zamestnávateľ vyplní (iba v prípade, že máte zamestnávateľa) ČASŤ C: Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru – nepovinná časť požiadavky
 • Počkajte v stanovenej lehote na rozhodnutie ÚPSVaR - Úrad práce Vašu požiadavku zhodnotí a na základe účelnosti vydá rozhodnutie či Vám RE-PAS vystaví alebo nie.
 • Po schválení Vašej požiadavky Vám ÚPSVaR vystaví RE-PAS - prísľub o úhrade ceny Vášho kurzu, ktorý prinesiete so sebou na otvorenie kurzu.
 • Doručte potrebné tlačivá na svoj úrad práce - do 15-tich dní po úspešnom ukončení Vášho rekvalifikačného kurzu:
 • doklad o ukončení rekvalifikácie,
 • faktúru, resp. iný účtovný doklad vystavený poskytovateľom rekvalifikácie, kurzu,
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu,
 • splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu poskytovateľovi rekvalifikácie, kurzu.

 

Na čo si dať pozor?

Ak ste v minulosti podnikali (živnosť alebo s.r.o), potrebujete na Úrade práce doložiť potvrdenia, že nemáte podlžnosti v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, na Daňovom úrade a Inšpektoráte práce. Všetky dokumenty je potrebné na Úrad práce doručiť v stanovenom termíne a žiadosť o RE-PAS musí byť na úrade práce podaná najneskôr 30 dní pred termínom začiatku kurzu. Počas doby trvania kurzu sa nesmie stať, že Vás vyradia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Všetky informácie o projekte RE-PAS a formuláre na stiahnutie nájdete na: www.upsvar.sk