Word pre začiatočníkov
 • Trvanie 12 h
 • Cena 99 €

Cieľ školenia

Cieľom školenia je, aby ste sa naučili používať základné funkcie Wordu a vytvárať dokumenty, ktoré potrebujete alebo v budúcnosti budete potrebovať ako je životopis, žiadosť, list a iné. Kurz je určený pre užívateľov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti alebo majú malé skúsenosti s ním, no nerozumejú niektorým základným funkciám. Kurz bude z väčšej časti pozostávať z praktických úloh, aby ste aj po jeho absolvovaní ho vedeli intuitívne používať.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom:

 • zdokonaliť sa v počítačových zručnostiach,
 • rozšíriť svoje počítačové vedomosti v rámci svojej práce alebo pri hľadaní práce,
 • ovládať Word kvôli podnikateľským či školským záujmom.

Popis školenia

Absolvent kurzu sa zoznámi zo základnými funkciami a prácou vo Worde. Dokáže vytvoriť plnohodnotný dokument so záražkami, riadkovaním, typom písma a hlavičky a päty podľa vlastnej predstavy. Dokáže pracovať so šablónami, vkladať obrázky a vyhľadaváť či nahrádzať text v dokumente.

Obsah školenia

 • Osvojenie správnych návykov formátu dokumentu
 • Pracovné prostredie textového editoru Word
 • Vytvorenie textu
 • Formátovanie textu
 • Druhy výberu, opravy a úpravy textu
 • Kopírovanie a presúvanie textu
 • Automatické opravy
 • Kontrola pravopisu
 • Šablóna dokumentu
 • Používanie preddefinovaných šablón
 • Ukladanie a otváranie dokumentu
 • Hľadanie v dokumentoch a nahrádzanie textu
 • Vkladanie obrázkov do textu
 • Hlavička a päta
 • Export údajov, Formáty Exportu
 • Tlač dokumentu
 • Praktické úlohy ako písanie životopisu, žiadosti, listov a iné.

Miesto a dĺžka školenia:

 • Miesto: Bratislava
 • dĺžka trvania: 12 hodín
 • Frekvencia: 2 dňový kurz víkendový / alebo 4 dňový večerný
 • Frekvencia pre firmy: podľa vzájomnej dohody

Začiatok kurzu:

 • termín kurzu sa stanoví podľa záujmu o kurz alebo podľa dohody

Ak Vám termín nevyhovuje alebo frekvencia školenia napíšte nám do prihlášky Vaše návrhy do poznámky.

Počet účastníkov:

 • Kurz sa otvára pri minimálnom počte 4 účastníkov.
 • Maximálny počet účastníkov je 10. Je to z dôvodu zabezpečenia individuálnejšieho prístupu.

Podmienka pre nastúpenie na kurz:

 • Základné počítačové znalosti, to znamená vedieť sa pohybovať v počítači, nájsť súbory, kopírovať ich, po prípade poznať ponuku Štart.

Cena školenia:

 • 99 EUR na osobu
 • Cena kurzu zahŕňa učebné materiály, notebook a občerstvenie. Cena kurzu nezahŕňa ubytovanie, dopravu a obedy.

Nezáväzná prihláška:

PRIHLASTE SA TU ONLINE

V prípade individuálnej dohody alebo firemnej spolupráce nás neváhajte kontaktovať priamo prostredníctvom mailu na info@autoprofesia.sk alebo telefonicky na 0911 938 587.