Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I.

Komfortná elektronika motorových vozidiel - modul I.

Cieľ školenia Aktualizácia rozvíjanie a zdokonaľovanie odborných a profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Cieľová...

Čítať viac


Sériová diagnostika I

Sériová diagnostika I

Cieľ školenia Využitie prístroja na sériovú diagnostiku pri hľadaní a odstraňovaní porúch elektronických systémov vozidla, kontrola vybraných komponentov a tiež zoznámenie...

Čítať viac


Manažment zásobovania el. energiou a systémy ŠTART / STOP

Manažment zásobovania el. energiou a systémy ŠTART / STOP

Cieľ školenia Získanie znalostí o štruktúre zdrojovej sústavy v moderných automobiloch, ich kontrola, servis a diagnostika pomocou sériovej a paralelnej diagnostiky. Cieľová skupina Školenie...

Čítať viac


Systémy znižovania emisií vznetových motorov

Systémy znižovania emisií vznetových motorov

Systémy znižovania emisií vznetových motorov (časticové filtre, AdBlue) Cieľ školenia Systémová diagnostika časticových filtrov a jednotlivých komponentov, potrebná údržba,...

Čítať viac