Autolakovník / Autolakovač
 • Trvanie 250 h
 • Cena 2700 €

PRIHLÁSTE SA TU - NEZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Dôležitá je teória. Dôležitá je prax.
V tomto kurze Vám ponúkame prepojenie teórie s praxou. Učte sa od najlepších.
Začíname už 4. apríla.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je získanie vedomosti a zručností, aby sa absolvent kurzu stal kvalifikovaným pracovníkom, ktorý je schopný samostatnej činnosti v  opravárenskom ako aj v priemyslovom autolakovníctve.

Na našom kurze sa Vám budú trpezlivo venovať profesionálni školitelia a technici z praxe. Nie sú to žiadni teoretici. Budú sa snažiť Vás naučiť a odovzdať Vám svoje skúsenosti z autolakovníctva.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom:

 • o prevádzkovanie živnosti v oblasti autoopravárenstva alebo automobilového priemyslu,
 • sa zamestnať v oblasti autoopraváranstva alebo automobilového priemyslu,
 • rozšíriť svoju kvalifikáciu.

Popis školenia

Absolvent kurzu sa naučí ovládať pracovné činnosti ako príprava povrchu automobilovej karosérie a strojárskych výrobkov brúsením a tmelením na aplikáciu farieb a náterových hmôt na ochranu povrchu, odstraňovanie starých náterov, brúsenie, tmelenie, aplikácia podkladového materiálu, povrchová ochrana zvarov a kritických miest, aplikácia farieb a náterových hmôt na povrchovú úpravu motorových vozidiel a strojárskych výrobkov, a iné.

Obsah školenia

 • Pojmy a technológie v autolakovníctve, pracovisko
 • Montáž a demontáž komponentov a častí motorového vozidla
 • Prípravné práce pred lakovaním
 • Tmelenie a Brúsenie
 • Maskovanie automobilu
 • Striekacia technika
 • Príprava povrchu na aplikáciu základov, plničov a krycieho laku
 • Príprava náterových hmôt na aplikáciu
 • Aplikácia 2K UNI krycích lakov, EVB UNI, MET a 3CT krycích lakov
 • Koloristika a kolorimetria

Miesto a dĺžka školenia:

 • Miesto: Bratislava
 • Dĺžka trvania: 250 hodín (3-mesačný kurz)
 • Frekvencia: 2 krát týždenne (streda, štvrtok)

Počet účastníkov:

 • maximálny počet účastníkov je 6 z dôvodu zachovania kvality vzdelania
 • Počet voľných miest: 4

Začiatok kurzu:

 • 4. Apríl 2018
 • V prípade záujmu vyplňte nezáväznú prihlášku.

Termín skúšky:

 • 20.-21. Jún 2018 (skúška prebieha celé dva dni)
 • Po úspešnom absolvovaní kurzu účastník získava Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.

Cena školenia:

 • 2 700 EUR za 24 plnohodnotných dní kurzu vrátane lakovníckého materiálu a i. plus 2-dňovej skúšky.
 • Cena kurzu zahŕňa profesionálnych školiteľov, učebné materiály, technické zabezpečenie - lakovnícky materiál, náhradné diely, ochranné pomôcky a montérky, a občerstvenie.
 • Cena kurzu nezahŕňa ubytovanie, dopravu a obedy.

Nezáväzná prihláška:

Toto je nezáväzná prihláška. Vyplnením prihlášky Vás zaradíme do databázy záujemcov. Budeme Vás kontaktovať priamo.

ODKLIK NA PRIHLÁŠKU