Spoločnosť Morea, s.r.o. ako prevádzkovateľ stránky www.autoprofesia.sk sa špecializuje na vzdelávaciu a personálnu činnosť výhradne v oblasti automobilového priemyslu (AP) a autoopravárenstva  (AO) na Slovensku.

Agentúra vznikla v dôsledku sledovaného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile v spomínanej oblasti.

Našim cieľom je spojiť zamestnávateľov so záujemcami o pracovné miesto a vytvoriť im priestor pre spoluprácu. Pri výbere kladieme veľký dôraz na požiadavky oboch strán a snažíme sa vyhovieť v čo najväčšej miere.

Venujeme sa aj vzdelávacej činnosti, kde našou cieľovou skupinou sú práve stredné odborné školy, nezamestnaný a ľudia, ktorý potrebujú nabrať viac praxe aby sa venovali svojmu vysnenému povolaniu.

Aby sme skvalitnili naše služby, a zároveň dali každému príležitosť sa uplatniť vo svojom odbore, spolupracujeme aj so strednými odbornými školami, ktoré odborne vzdelávajú a pripravujú žiakov pre daný sektor.

Sme v úzkej spolupráci so záujmovým združením Cech predajcov a autoservisov SR (CPA SR), ktoré má už niekoľkoročnú históriu v AP a AO. A zároveň sme členom CPA SR.

Aktívne sa podieľame na projektoch Národná sústava kvalifikácií a Národná sústava povolaní, kde zastupujeme oblasť autoopravárenstva na Slovensku spolu s ďalšími odborníkmi a spoločnostiami.