Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Od 1.mája 2018 projekt Autoprofesia ukončil svoju činnosť.

Dôvodom je zmena pôsobenia oblasti. Odteraz ma zastihnete na tel. čísle 0911 938 587 alebo www.osobnimakleri.sk/blahova.

Prajem Vám veľa úspechov.

Verím, že bude ešte príležitosť nadviazať spoluprácu v oblasti nehnuteľností - predaj, kúpa alebo investičný projekt.